เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ตามรอยพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

IMG 0295

IMG 0296

IMG 0322

IMG 0301

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ตามรอยพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในหลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

 

 

Print