เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

IMG 1004

IMG 1006

IMG 0995

IMG 1001

วันที่ 11 มกราคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ด้วยกระทรวงคมนาคมได้กำหนดจัดโครงการ เรียนรู้คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

 

Print