Secretary General of the Chaipattana Foundation

TON 0863

TON 0856

TON 0858

TON 0859

TON 0869

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมส์นิเคอิ ของญี่ปุ่นประเด็นถึงความทรงจำของท่านที่เคยได้มีโอกาสถวายงานต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับลงตีพิมส์ในหนังสือพิมส์ฉบับภาษาญี่ปุ่นและนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติความขัดแย้งในสังคม” ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 11 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

TON 0795

TON 0756

TON 0767

TON 0726

วันที่ 13 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ในหลวงแห่งแผ่นดิน” ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 

Print Email

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง หลักคุณธรรมเพื่อการสร้างชาติ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ณ ห้อง Hole in One ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค 

Print Email

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ต้นแบบแห่งความเพียร” จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ “ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร            

Print Email

IMG 1167

IMG 1180

TON 0184

TON 0208

TON 0230

วันที่ 10 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมบันทึกเทปการถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวการทรงงานของ รัชกาลที่ 9 ในฐานะผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ด้วยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์และสื่อในเครือ ในชื่อกิจกรรมและรายการ “ใต้แสงแห่งพระบารมี” ณ สตูดิโอ 1 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

 

 

 

Print Email

TON 0130

 

TON 0120

TON 0122

IMG 1151

วันที่ 10 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมบันทึกเทปให้ความรู้ใน รายการ พลังงานวันนี้ ด้วย บริษัท โฮม มาร์เก๊ต ไกด์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความภูมิใจที่ได้ผลิตรายการ “พลังงานวันนี้” ที่สื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Visions บันทึกเทป ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email

IMG 9592

IMG 9594

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับฟังการดำเนินงานในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญท่านเป็นประธานเปิดงาน “การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบถนนวิภารดี” ณ ห้องประชุม 135 อาคาร 1 บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

Print Email

IMG 9606

                                      IMG 9602                                         

IMG 9619

IMG 9629

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” รุ่น 31 ณ อาคารสาโรจ (อาคาร ๑) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

Print Email

IMG 9526

IMG 9531

IMG 9552

IMG 9564

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานการบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบถนนวิภาวดี ด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีงาน “การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบถนนวิภาวดี” ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภารดีรังสิต

Print Email