Secretary General of the Chaipattana Foundation
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 11.00 น.- 13.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมงานแถลงข่าว วิ่งคบเพลิง olympic torch relay 2008 ณ สยามสมาคม ถนนอโศก
สำหรับการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเกมส์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ โดยในปี 2008 ที่กรุงปักกิ่ง จะเป็นเจ้าภาพนั้น ได้กำหนดให้มีการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเกมส์ทั้งสิ้น 19 ประเทศทั่วโลก และผ่านเส้นทางต่างๆ เป็นระยะทาง 137,000 กม. รวมทั้งยอดเขาเอเวอเรสต์ เพื่อสื่อความหมายของความเป็นที่สุด ใช้เวลาทั้งสิ้น 130 วัน โดยแบ่งเป็นวิ่งในต่างประเทศ 33 วัน และวิ่งภายในจังหวัดต่างๆ ของจีน อีก 97 วัน คาดว่าจะมีผู้ร่วมวิ่งทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคน ถือเป็นระยะทางที่มากที่สุด ใช้เวลานานที่สุดและจำนวนคนวิ่งมากที่สุดด้วย ส่วนไฟโอลิมปิกเกมส์ จะถูกจุดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค.2551 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโอลิมปิกเกมส์ จากนั้นจะเริ่มวิ่งคบเพลิงไปที่ประเทศคาซัคสถาน เป็นชาติแรก และจะวิ่งไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อนจะมาถึงกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เม.ย. เวลา 06.00 น. ส่วนพิธีวิ่งไฟโอลิมปิกเกมส์ จะมีขึ้นในวันที่ 19 เม.ย. เวลา 14.00 น. ใช้คนวิ่ง 80 คน วิ่งคนละ 200 ม.ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นลำดับต่อไป.

Print Email

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมจาก?โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา? จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยในปี 2551 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 121 คน ได้แก่ หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการโต๊ะจีน จำนวน 38 คน หลักสูตรประกันความเสี่ยง/ภาษีธุรกิจจำนวน 37 คน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง จำนวน 15 คน และหลักสูตรการเสริมสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน จำนวน 31 คน

Print Email


เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง พรจากฟ้า พรพอเพียง ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Print Emailวันที่ 10 มกราคม 2551 คณะผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่ออวยพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2551

Print Email

วันที่18 ธันวาคม 2550 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากโครงการ พ.ศ.พอเพียง จากการจัดจำหน่ายสายรัดข้อมือพอเพียง หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ พ.ศ.พอเพียง ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีคณะทำงานโครงการ พ.ศ.พอเพียง นำโดย นายอภัยสนม์ วัชรสินธุ์ ประธานคณะทำงานด้านสื่อมวลชนและประชาชน นางจำนรรค์ ศิริตัน ประธานกรรมการบริหารบริษัท เจ เอส แอล จำกัด ตัวแทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ตัวแทน ธนาคารออมสิน มอบรายได้สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน 1,616,800 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น ๑๘ อาคารล็อกเล่ย์ บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อเรื่อง "ปรัชญาการทำงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว" ให้พนักงานได้นำแนวทางตามพระราชจริยวัตรของพระองค์ มาประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม ประเทศชาติ และ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

Print Email

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Print Email

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมงานในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ " นิทรรศการแห่งแผ่นดิน ที่ปวงพสกนิกรน้อมใจจัดถวาย" ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Print Email


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานอัญเชิญตราสัญลักษณ์ ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขึ้นประดิษฐาน บนหน้าบรรณอุโบสถ เฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดชัยมงคลคาถา ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

Print Emailเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเป็นประธานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมลงนามปลูกป่าอุทยาน โครการ "ปลูกเพื่อโลก ปลูกเพื่ออนาคต" PLANT FOR THE PLANT! PLANT FOR THE FUTURE! THE BILLION TREE CAMPAIGN ซึ่งมีหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน โครงการนี้

Print Email