Secretary General of the Chaipattana Foundation

AOD 0226

AOD 0270

AOD 0456

AOD 0513

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำของชุมชน ณ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 

Print Email

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “หลักการทรงงานต้นแบบของธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP 16) ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Print Email

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ สถานีสถานีข่าว TNN24 รายการจับกระแสการเมือง เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Print Email

TON 1001TON 0998

TON 0941

TON 1046

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ความดี”ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและภาคีภาคต่างๆร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ณ ลานอีเดน 2 ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Print Email

TON 0863

TON 0856

TON 0858

TON 0859

TON 0869

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมส์นิเคอิ ของญี่ปุ่นประเด็นถึงความทรงจำของท่านที่เคยได้มีโอกาสถวายงานต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับลงตีพิมส์ในหนังสือพิมส์ฉบับภาษาญี่ปุ่นและนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติความขัดแย้งในสังคม” ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 11 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

TON 0795

TON 0756

TON 0767

TON 0726

วันที่ 13 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ในหลวงแห่งแผ่นดิน” ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 

Print Email

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง หลักคุณธรรมเพื่อการสร้างชาติ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ณ ห้อง Hole in One ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค 

Print Email

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ต้นแบบแห่งความเพียร” จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ “ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร            

Print Email

IMG 1167

IMG 1180

TON 0184

TON 0208

TON 0230

วันที่ 10 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมบันทึกเทปการถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวการทรงงานของ รัชกาลที่ 9 ในฐานะผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ด้วยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์และสื่อในเครือ ในชื่อกิจกรรมและรายการ “ใต้แสงแห่งพระบารมี” ณ สตูดิโอ 1 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

 

 

 

Print Email