Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานวิถีจันทร์วิถีไทย “ของดีเมืองจันทร์ วันผลไม้ 2561

AOD 0136

AOD 0202

AOD 0183

AOD 0249

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธการมูลนิธิชัยพัฒนาประธานการเปิดงานวิถีจันทร์วิถีไทย “ของดีเมืองจันทร์ วันผลไม้ 2561”ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี

Print Email