Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” จัดโดยหอการค้าไทย ภายในงาน “โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 3928 Custom

IMG 3938 Custom

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุฃล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้นำแบบธรรมาภิบาล ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Print Email

39227108 1742728985775689 9198407616756187136 n39234712 1742729079109013 3525573103771975680 n

39089032 1742729262442328 5346781392103538688 n

39027598 1742728745775713 567875400441528320 n

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชนบริเวณรอบกว๊านพะเยา และประชุมเปิดปฎิบัติการพัฒนากว๊านพะเยา ปี พ.ศ.2561 – 2566 ณ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

Print Email

วันที่ 12 สิงหาคม 2561

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

Print Email

IMG 3636

IMG 3641

IMG 3643

IMG 3645

วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“การงบประมาณเส้นทางคุณธรรมจริยธรรม”ด้วยสำนักงบประมาณกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงบประมาณ กทม.

Print Email

38667174 1731057983609456 7413564322598617088 n

38698753 1731058233609431 1944771800198021120 n

38650407 1731058336942754 4715558264882855936 n

38647491 1731058476942740 6152093910496706560 n

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดอาคารศาลาเอนกประสงค์ 70 ปีทรงครองราชอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ วัดไตรวิทยาราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Print Email

IMG 3615

IMG 3609

IMG 3620

IMG 3622

วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกเครือค่ายอนุชนชาวนาไทยครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Print Email

IMG 3636

IMG 3643

IMG 3641

IMG 3645

วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การงบประมาณบนเส้นทางคุณธรรมจริยธรรม” ด้วยสำนักงานงบประมาณกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปีสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

 

Print Email

IMG 3600 Custom

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักภูมิสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น” ด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่ 5 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

Print Email

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร

 

Print Email